🚛
Truck Delivery
Công việc kiếm tiền ổn định nhất
Đây là công việc kiếm tiền ổn định nhất. Yêu cầu cấp độ 2 trở lên.

Xin việc

 1. 1.
  Sử dụng "/timvieclam" hoặc dùng QuickAction (phím H) => Việc làm
 2. 2.
  Chọn Truck Delivery
 3. 3.
  Đến nơi và nhấp Y để xin việc.
 4. 4.
  Chọn loại hợp đồng => (nếu chưa biết hãy xem qua phần này)
 5. 5.
  Chọn trang phục và lấy phương tiện làm việc

Bắt đầu làm việc

 1. 1.
  Lấy xe ra khỏi bãi đậu xe.
 2. 2.
  Lại điểm lấy hàng và nhấn Y để chọn loại hàng và lấy hàng.
 3. 3.
  Vác thùng hàng lại gần đuôi xe và nhấp Y để chất hàng.
 4. 4.
  Lên xe và sử dụng lệnh "/diemgiaohang"
 5. 5.
  Chọn vị trí của cửa hàng mà bạn muốn giao đến.
 6. 6.
  Lưu ý phải giao đến cửa hàng mua loại hàng mà bạn đã chất lên xe.
 7. 7.
  Khi đến vị trí giao hàng, gõ lệnh "/xemhang" để chọn thùng hàng cần lấy xuống.
 8. 8.
  Mang đến vị trí giao và nhấn Y để bán.
 9. 9.
  Lưu ý: Giá có thể giao động theo mỗi giờ và có nhiều cửa hàng có thể mua giá cao hơn, hãy tham khảo thị trường để mang lại nhiều lợi nhuận hơn