🍪
Pizza Delivery
Công việc dễ nhất trong thành phố.
Đây là công việc dễ nhất trong thành phố, thích hợp với các bạn newbie. Dễ farm, dễ kiếm tiền khi siêng năng và chăm chỉ.

Xin việc

 1. 1.
  Sử dụng "/timvieclam" hoặc dùng QuickAction (phím H) => Việc làm
 2. 2.
  Chọn Pizza Delivery
 3. 3.
  Đến nơi và nhấp Y để xin việc.
 4. 4.
  Chọn loại hợp đồng => (nếu chưa biết hãy xem qua phần này)
 5. 5.
  Chọn trang phục và lấy phương tiện làm việc.

Bắt đầu làm việc

 1. 1.
  Lên xe bật động cơ (Phím 2)
 2. 2.
  Lại điểm lấy bánh (Phím Y)
 3. 3.
  Giao đến điểm đỏ trên bản đồ để nhận tiền và sau đó quay về lại nơi xuất phát.