Miner
Công việc đào khoáng sản, có thể kiếm tiền hoặc kiếm sắt, vàng.
Đây là công việc có thể kiếm được sắt, vàng và tiền.

Xin việc

 1. 1.
  Sử dụng "/timvieclam" hoặc dùng QuickAction (phím H) => Việc làm
 2. 2.
  Chọn Miner
 3. 3.
  Đến nơi và nhấp Y để xin việc.
 4. 4.
  Chọn loại hợp đồng => (nếu chưa biết hãy xem qua phần này)
 5. 5.
  Chọn trang phục và lấy phương tiện làm việc

Bắt đầu làm việc

 1. 1.
  Lấy phương tiện và di chuyển đến các quặng khoáng sản trong khu mỏ
 2. 2.
  Sau khi đến vị trí khoáng sản, nhấp Y để bắt đầu đào khoáng sản.
 3. 3.
  Sau khi thành công, nhặt khoáng sản lên (Y) và mang khoáng sản đến đuôi xe và nhấp "Y" để chất khoáng sản lên xe.
 4. 4.
  Mỗi xe chỉ chất được tối đa 5 quặng khoáng sản.
 5. 5.
  Chạy xe về khu xuất phát để nung hoặc bán.
  1. 1.
   Bán thì sẽ có giá là $3/1 quặng khoáng sản.
  2. 2.
   Nung khoáng sản có thể ra ngẫu nhiên sắt, vàng hoặc có thể mất
   1. 1.
    Tỉ lệ ra vật phẩm như sau
    • Sắt: 20%
    • Vàng: 3%
    • Mất: % còn lại