🪵
Lumberjack
Công việc lâm nghiệp, lấy gỗ và vật liệu.
Đây là công việc có thể mang lại lợi nhuận và ngoài ra có thể kiếm thêm gỗ + vật liệu

Xin việc

 1. 1.
  Sử dụng "/timvieclam" hoặc dùng QuickAction (phím H) => Việc làm
 2. 2.
  Chọn Lumberjack
 3. 3.
  Đến nơi và nhấp Y để xin việc.
 4. 4.
  Chọn loại hợp đồng => (nếu chưa biết hãy xem qua phần này)
 5. 5.
  Chọn trang phục và lấy phương tiện làm việc

Bắt đầu làm việc

 1. 1.
  Lấy phương tiện và di chuyển đến các khu rừng gần đó để chặt gỗ
 2. 2.
  Có thể sử dụng "/timcay" để hiển thị vị trí của các gây gỗ.
 3. 3.
  Sau khi đến vị trí cây, nhấp Y để bắt đầu chặt gỗ.
 4. 4.
  Sau khi thành công, nhặt gỗ lên (Y) và mang bó gỗ đến đuôi xe và gõ lệnh "/chatgo" để chất gỗ lên xe
 5. 5.
  Mỗi xe chỉ chất được tối đa 5 bó gỗ.
 6. 6.
  Chạy xe về nơi xưởng gỗ để bán hoặc đổi ra vật liệu và gỗ.