🎙
Voice
Máy chủ GTA Online Việt Nam sử dụng VOICE CHAT để tương tác với nhau.
Sử dụng VOICE-CHAT ingame để tương tác với nhau thay vì truyền thống /me /do như cũ của GTA SAN.
Đây là bước ngoặt lớn của GOVN tại GTA SAN VIỆT NAM.

Hướng dẫn sử dụng

Rất đơn giản, hệ thống đồng bộ hóa toàn bộ người chơi sử dụng VOICE vì thế các bạn có thể xài thoải mái đối với tất cả.
Sử dụng PUSH TO TALK phím mặc định là (N)
Sử dụng ACTIVATED (rảnh tay) với lệnh /mic (dùng lại lệnh /mic để tắt chế độ rảnh tay)
Trạng thái VOICE-CHAT hiển thị bên trái màn hình.