🌏
Nền tảng
Các nền tảng của GOVN.

Discord

 • Cộng đồng giao lưu lớn nhất
 • Thông báo, thông tin máy chủ nhanh nhất
 • Hỗ trợ tốt nhất

Forum

 • Hỗ trợ xử lí tài khoản
 • Hỗ trợ kiện cáo
 • Thông tin luật lệ
 • Nộp đơn vào tổ chức
 • Hoạt động của các tổ chức ingame

Quản lí tài khoản

 • Liên kết: http://id.gtaonline.vn/
 • Quản lí tài khoản của bạn
 • Bảo mật tài khoản của bạn
 • WEBSHOP / Quay báu vật
 • Kiểm tra bảng xếp hạng

Youtube

Fanpage

 • Liên kết: https://fb.com/gtaviet
 • Cập nhật tin tức tại nền tảng FB
 • Funny picture
 • Các thông tin về hội nhóm trong game
 • Các hình ảnh về máy chủ