📄
Luật lệ
Tổng hợp luật máy chủ
Nếu không tuân thủ các luật lệ dưới đây các bạn sẽ phải chịu hình phạt từ máy chủ đưa ra. Vì thế mong các bạn chơi đúng luật và hãy tôn trọng người khác cũng như đề cao ý thức của bạn thân.
Nếu luật được cập nhật, admin sẽ thông báo tại diễn đàn để các bạn nắm rõ thời gian thay đổi và cập nhật.
Copy link