📧
Liên kết với email
Các lợi ích sau khi liên kết với Email
 1. 1.
  Bảo mật tài khoản.
 2. 2.
  Sử dụng đầy đủ tính năng của GOVN
Bạn cần có tài khoản game trước (Đăng ký).

Cách liên kết tài khoản với EMAIL

 1. 1.
  Truy cập vào UCP
 2. 2.
  Đăng nhập tài khoản của bạn vào
 3. 3.
  Nhấp vào avatar bên trái sau đó chọn Kích hoạt EMAIL
 4. 4.
  Nhập Gmail vào sau đó nhấp vào Icon
 5. 5.
  Đăng nhập vào Gmail sau đó lấy mã bảo mật.
 6. 6.
  Quay lại UCP điền mã bảo mật vào và nhấp vào Kích hoạt email
Chúc các bạn thành công.