🔷
Liên kết với discord
Các lợi ích sau khi liên kết với Discord
 1. 1.
  Bảo mật tài khoản 2 lớp (tránh keylog account)
 2. 2.
  Sử dụng đầy đủ tính năng của GOVN
 3. 3.
  Có các roles chat trong discord của máy chủ.
Bạn cần có tài khoản game trước (Đăng ký).

Cách liên kết tài khoản với Discord

 1. 1.
  Vào game và xác định UID ( /qs để xem số tài khoản của bạn )
 2. 2.
  Truy cập vào GO's Community
 3. 3.
  Vào channel #lien-ket-tai-khoan
 4. 4.
  Nhập vào .lienket [uid]. hệ thống sẽ phản hồi lại cho bạn một mã xác thực.
 5. 5.
  Đăng nhập lại vào game và dùng lệnh /lienket sau đó điền mã xác thực vào.
 6. 6.
  Hoàn tất.
Chúc các bạn thành công.