🌐
Liên kết với diễn đàn
Các lợi ích sau khi liên kết với Diễn đàn
 1. 1.
  Có thể cập nhật thông tin chính xác và nhanh nhất.
 2. 2.
  Sử dụng quyền lợi của người chơi là kiện cáo.
 3. 3.
  Được nộp các lá đơn xin vào tổ chức chính phủ.
Bạn cần có tài khoản game trước (Đăng ký).

Cách liên kết tài khoản với Diễn đàn

 1. 1.
  Truy cập vào UCP
 2. 2.
  Chọn vào phần tài khoản diễn đàn
 3. 3.
  Nhập mật khẩu của bạn vào và xác nhận kích hoạt.
 4. 4.
  Truy cập Diễn đàn với tài khoản game của bạn.

Cách cập nhật tài khoản diễn đàn

 1. 1.
  Truy cập UCP
 2. 2.
  Chọn vào phần tài khoản diễn đàn
 3. 3.
  Nhập mật khẩu để cập nhật tài khoản diễn đàn
 4. 4.
  Truy cập Diễn đàn để kiểm tra
Chúc các bạn thành công.