Tùy chỉnh GO:Launcher
Tinh chỉnh các chức năng trên GO:Launcher
Lưu ý: Nếu không hiểu những phần dưới đây, bạn nên để mặc định cho tất cả.

Micro & Loa

Lựa chọn âm thanh và loa của máy tính bạn.

REC

Lựa chọn entire screen để GO:Launcher có thể lưu bằng chứng khi chơi game.
Thời gian lưu là tùy chọn (nên để 10 phút)
Có thể tick vào ghi âm thanh hệ thống và âm thanh microphone trong video khi lưu lại
Cài đặt micro của máy tính
Copy link