🌉
Trang trí nội thất nhà
Hệ thống giúp bạn trang trí nội thất nhà cửa của riêng bạn và tạo sự khác biệt.
/trogiupnoithat: hướng dẫn cụ thể lệnh để trang trí và quản lí nội thất nhà của bạn.

Hướng dẫn hệ thống xây nội thất nhà

Sử dụng lệnh /trogiupnoithat để xem hướng dẫn các lệnh trang trí và quản lý nội thất.
Cần sử dụng các items như gỗ, sắt, vàng v.vv và tiền để mua nội thất nhà.
Khi trang trí các bạn chỉ cần chỉnh X,Y,Z và độ xoay của vật phẩm đó để tự thiết kế căn nhà của bạn.

Video hướng dẫn xây nội thất nhà