🔫
Đồ chơi
Đồ chơi trang trí trên người.
Có thể mua tại UCP hoặc giao dịch từ người chơi khác.
/toys: hiển thị kho đồ chơi của bạn và cài đặt
/epack [id]: mang pack vào người
/rpack [id]: tháo pack khỏi người

Hướng dẫn hệ thống.

Hệ thống TOYS chia thành nhiều pack. Giống như các bạn có một kho đồ chơi sau đó có các giỏ để chia nó ra thành nhiều phần mà đồ chơi của bạn không hề mất.
Mặc định bạn chỉ mang được 10 toys trên người nên vì thế hệ thống này sẽ giúp bạn phân phối đồ chơi hợp lý hơn trên người.
Ví dụ: Bạn có 3 toys tên mũ, áo, giày. Pack 1: bạn trang bị [mũ, áo] Pack 2: bạn trang bị [giày, áo] Pack 3: bạn trang bị [mũ, giày, áo]
Khi sử dụng lệnh /epack [1] thì bạn sẽ mang mũ + áo. Tương tự như thế với các pack khác nhau mà bạn tùy chỉnh.

Video hướng dẫn chi tiết hệ thống toys