🔧
Chế tạo
Đây là hệ thống chế tạo vật phẩm tại GOVN. Giúp bạn có thể dùng các vật liệu, sắt, vàng, gỗ vv.v để chế tạo thành những món vật phẩm cần thiết cho các hệ thống khác.
Sử dụng lệnh /chetao

Chế tạo xe

Bạn có thể chế tạo ra một chiếc xe ngẫu nhiên bằng số sắt và vật liệu + chi phí trên bảng.
Xe này được sở hữu vĩnh viễn và bạn chỉ cần đổ xăng + bảo dưỡng hằng tuần để có thể di chuyển thoải mái hơn.

Chế tạo Lockpick

Một dụng cụ để phá khóa trong hệ thống cướp nhà và cướp xe, lưu ý các bạn phải tuân thủ theo luật hệ thống trước khi thực hiện hành vi cướp.

Chế tạo máy đóng tép thuốc phiện

Máy đóng tép có thể dùng để đóng thành một tép thuộc phiện, sử dụng để tăng giáp cho người chơi đồng thời có hiệu ứng PHÊ trong khoảng 30 phút.
Máy đóng tép sử dụng nguyên liệu chạy là xăng vì thế các bạn nên mua xăng để đổ vào và cho máy hoạt động.
Nguyên liệu cần thiết để sử dụng máy đóng tép sẽ có trong bảng điều chỉnh sử dụng máy.

Chế tạo phụ kiện xe

Chức năng này dành riêng cho chủ sở hữu garage sửa/độ xe nằm tại Ganton. Nếu các bạn muốn độ xe cho riêng mình hãy đến đặt hàng các nhân viên sửa xe tại đó nhé.
/path find để tìm đường đến nếu như không biết đường.