🏴☠
Gangster
Giới thiệu gangster GOVN và những điều cần phải chú ý.
  • Lập gangster yêu cầu phải hoạt động hằng ngày trên Forum
  • Gangster phải tuân thủ theo luật lệ máy chủ cũng như luật lệ của gangster
  • Khi lập ra tốn khoản tiền 3.000 GOT nhưng khi bị warning và delete bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm

Tạo băng đảng

Sử dụng lệnh /taobangdang tiêu tốn 3.000 GOT để thành lập. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất các bạn có thể tuyển thành viên và hoạt động băng đảng, yêu cầu phải tuân thủ luật lệ của máy chủ GOVN.

Quản lý băng đảng

Chủ băng đảng sử dụng lệnh [/gang] để xem tổng thể và quản lý băng đảng, thành viên online, lịch sử, locker, points.

Hoạt động tại diễn đàn

Gangster hoạt động tại diễn đàn yêu cầu đối với leader phải post bài hoạt động mỗi ngày.
Chủ băng đảng cần kích hoạt tài khoản leader gangster và sau khi có rank trên diễn đàn thì sẽ tạo được bài viết hoạt động trên diễn đàn.