🏢
Faction
Giới thiệu faction trong máy chủ GOVN

Xin vào tổ chức

Bạn cần nộp đơn vào tổ chức trên diễn đàn và thực hiện phỏng vấn từ người đứng đầu tổ chức để tham gia tổ chức chính phủ.
LSPD
LSMD
LSNews
Là tổ chức cảnh sát của thành phố Los Santos. Công việc là giúp đỡ và bảo vệ người dân, thành phố, tài sản nhà nước và chống bạo loạn.
Là tổ chức cứu thương của thành phố Los Santos. Công việc là cứu người, giúp đỡ người dân trong các tình huống nguy kịch.
Là tổ chức nhà báo tại Los Santos. Công việc là thông tin nhanh nhất đến với người dân sau những vụ ẩu đả.
Copy link